Grad Doboj

Organizacija: Grad Doboj
Adresa: Svetog Save 26
Broj telefona: +387 66 705 806
Kontakt osoba: gđa. Marina Turkić – pomoćnik načelnika za EE

e-mail: eu@opstina-doboj.ba