Ministarstvo prostornog TK

Organizacija: Ministarstvo prostornog Tuzlanskog kantona
Adresa: Rudarska 65
Broj telefona: +387 63 228 893
Kontakt osoba:g. Goran Mišić