Općina Kalesija

Organizacija: Općina Kalesija
Adresa: Patriotske lige bb
Broj telefona: +387 61 496 326
Kontakt osoba: g. Ismet Mašić