Općina Živinice

Organizacija: Općina Živinice
Adresa: Alije Izetbegovića 32
Broj telefona: +387 61 662 581
Kontakt osoba: g. Almir Halilović