Akciioni plan za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu

U posljednjoj deceniji se sve više govori o kvaliteti življenja koja je usko povezana sa skupom odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprečavanje onečišćenja okoliša. Među mjerama koje doprinose većoj kvaliteti življenja, barem u aspektu očuvanja okoliša i zdravlja kao i smanjenja potrošnje energije, su mjere za povećanje energijske efikasnosti.

Dva dominantna i usko povezana problema sa kojima se svijet danas suočava jesu, sa jedne strane, nedostatak i nesigurnost u snabdijevanju energijom i sa druge strane, zagađenje okoliša i klimatske promjene kao posljedica prekomjerne potrošnje energije. Jedan od načina da se negativni uticaji smanje i da se pozitivno utiče na održivi razvoj jest
e efikasno korištenje energije.

Energijska efikasnost nas čini manje osjetljivima na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova. Ljudski životi odvijaju se na lokalnom nivou te se većinom u tom okviru događaju i sva životna iskustva stoga je mjere energijske efikasnosti najbolje realizirati na lokalnom nivou, i time direktno uticati na kvalitet života pojedinaca u društvu.

U sektoru zgradarstva se troši 40 % finalne energije, a od toga se u stambenom sektoru troši 26,8 % energije1;2. Struktura potrošnje energije u strambenom sektoru je prikazana u narednom dijagramu. U cilju povećanja energijske efikasnosti u Europskoj Uniji je od 1992. godine do danas usvojena obimna legislativa, gdje je Direktiva o energijskim svojstvima zgrada3 osnovni dokument kojim se uređuje područje energijske efikasnosti zgrada.

Bosna i Hercegovina se nalazi na samom početku zakonodavnog uređivanja ove oblasti. Pojedini zakoni i pravilnici koji uređuju energijsku efikasnost u krajnjoj potrošnji, obaveze u pogledu primjene mjera energijske efikasnosti velikih potrošača, te svih krajnjih potrošača uključujući javni, stambeni i komercijalni sektor, su već doneseni na entitetskim nivoima. Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i hercegovine je u postupku donošenja i očekuje se njegovo skoro usvajanje. Zakoni i pravilnici propisuju smanjenje negativnih uticaja na okoliš, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte primjenom mjera energijske efikasnosti u krajnjoj potrošnji. Iz tog razloga je bitno na početku sagledati stambeni sektor, koji je jedan odnajvećih potrošača energije.

Preuzmi dokument!