Pravni okvir za ralizaciju projekta povećanja energijske efikasnosti na stambenim zgradama u Tuzlanskom kantonu

Pravni okvir za ralizaciju projekta povećanja energijske efikasnosti na stambenim zgradama u Tuzlanskom kantonu.

Preuzmite dokument!