Kako financirati mjere za energetsku efikasnost?

Kroz dva predložena modela za finansiranje mjera energetske efikasnosti, objasnit ćemo kako upravljati finansijskim aspektima projekta renoviranja vaše zgrade.

Istraživači su zaključili da 100% intervjuiranih predstavnika vlasnika u pet gradova u BiH preferiraju da upravitelji zgrade preuzmu rizik kredita. Ti upravitelji mogu povećati mjesečni doprinos za kredit na razumni dogovoreni iznos. Udruge nisu pravna lica i zato ne mogu podići kredit u BiH.

U dva predložena modela za financiranje mjera za energetsku efikasnost ispod objasnit ćemo kako upravljati financijskim aspektima Vašeg projekta za renoviranje zgrade. Također ćemo uvesti dva načina posuđivanja novca u svrhu renoviranja za energetsku efikasnost pomoću UniCredit banke i kredita iz LOK Microcredit Foundation Sarajevo.

Modeli za financiranje mjera za energetsku efikasnost se temelje na:

  • Analizi dostupnog kredita na tržištu u BiH (partnerske financijske institucije)
  • Mogućnosti zajma
  • Analizi mogućih subvencija iz budžeta Tuzlanskog kantona i općina Tuzla i Banovići

U modelima opisanim dole možemo Vam pružiti tehničku pomoć da napravite sljedeće korake:

  • Odabrati institucije za vođenje provjere energije i certificiranje
  • Odabrati financijske institucije (ili jednu od njih) za financiranje mjera za energetsku efikasnost
  • Organizirati rasporede u vezi nivoa subvencija za implementaciju mjera za energetsku efikasnost s prikladnim nivoima vlasti (kanton i općina)

Odabir zgrada za implementaciju mjera za energetsku efikasnost se temelji na kriterijima za projekt za odabir stambenih zgrada u kućanstvima s nishim prihodom. Prihvatljivost ocjenjivanja projekta će se temeljiti na kriterijima tehničke prihvatljivosti za investicije za energetsku efikasnost od strane institucija koje su ovlaštene da vode provjere energije i certificiranje.

Uloga odbora etažnih vlasnika je da:

  • Odlučuje o načinu financiranja
  • Pravi troškovnik
  • Odlučuje o stupnju upraviteljeve uključenosti u cijeli projekt
  • Bira i nadgleda ugovaratelje i njihov rad

Za svaki projekt je potrebno identificirati i razumjeti postojeću i potencijalnu spojivost s državnim i općinskim poticajnim programima da se stvore povoljni uvjeti za implementaciju financijskih mjera.

Model 1: Financiranje mjera za energetsku efikasnost 

Model 1 podrazumijeva tehničku pomoć od strane Habitat for Humanity pri odabiru institucija za vođenje provjere energije. Takođe pronalazi načine financiranja za renoviranje i potpomaže potpisivanje Memoranduma razumijevanja za implementaciju mjera za energetsku efikasnost.

Prigodnost ocjenjivanja projekata se temelji na kriterijima tehničke prihvatljivosti za investicije u energetsku efikasnost od strane ovlaštenih institucija za vođenje provjere energije i certificiranje.

Odbor etažnih vlasnika odlučuje o načinu financiranja, pravi troškovnik i bira uključenost upravitelja u cijeli projekt (dobijajući njegov pristanak), te odabir i nadzor ugovaratelja koji sprovode radove na svojim zgradama.

Model 1 predviđa primjenu za odobrenje pojedinačnih kredita iz UniCredit banke ili LOK mikrokreditne organizacije za sve vlasnike stana u zgradi u svrhu implementiranja mjera za energetsku efikasnost.

Ovaj model uključuje subvencije iz kantona i općina koje se mogu koristiti za projekte o energetskoj efikasnosti na temelju javnog poziva.

Nakon skupljanja fondova, građevinska kompanija će biti odabrana putem tenderske procedure uz pomoć partnerskih općina ili odbora vlasnika za izvršenje mjera za energetsku efikasnost.

Vlasnici stana koji sudjeluju novčano ili zaduženost predloženih mjera za energetsku efikasnost je proporcionalna broju stanova ili kvadratnom području. Vlasnici stanova će dobiti isplatu kredita pojedinačno. Kao instrument za osiguranje isplate, ugovor sa jednim od instrumenata je nužan (obrađen kroz kreditnu analizu zajma za implementaciju predloženih mjera za energetsku efikasnost), ovisno o sumi i tipu kredita.

 

Model 2: Financiranje mjera za energetsku efikasnost

Model 2 ide s tehničkom pomoći od Habitat for Humanity ili bilo kojeg NVO u odabiru institucija za vođenje provjere energije. Takođe pronalazi načine za financiranje renoviranja i potpomaže potpisivanje Memoranduma razumijevanja za implementaciju mjera za energetsku efikasnost.

Prigodnost ocjenjivanja projekata se temelji na kriterijima tehničke prihvatljivosti za investicije u energetsku efikasnost od strane ovlaštenih institucija za vođenje provjere energije i certificiranje.

Odbor etažnih vlasnika odlučuje o načinu financiranja, pravi troškovnik i bira uključenost upravitelja u cijeli projekt (dobijajući njegov pristanak), te odabir i nadzor ugovaratelja koji sprovode radove na svojim zgradama.

Model 2 dozvoljava upravitelju zgrade da pruži završene aplikacije za odobrenje kredita partnerskim financijskim institucijama u svhu implementiranja mjera za energetsku efikasnost.

Odobrenje/odluka vlasnika stana podrazumijeva pristanak za radove i uvećane mjesečne takse dovoljne za otplatu zajma. Takođe podrazumijeva dopuštenj ovlaštenog upravitelja zgrade da posudi iz banaka i potpiše ugovor o kreditu s bankom u ime suvlasnika zgrade. Odluku/odobrenje moraju potpisati svi suvlasnici ili vlasnici stana.

Ovaj model uključuje subvencije iz kantona i općina koje se mogu koristiti za projekte o energetskoj efikasnosti na temelju javnog poziva.

 

Nakon skupljanja fondova, građevinska kompanija će biti odabrana putem tenderske procedure uz pomoć partnerskih općina ili odbora vlasnika za izvršenje mjera za energetsku efikasnost.

Vlasnici stana koji sudjeluju novčano ili zaduženost predloženih mjera za energetsku efikasnost je proporcionalna broju stanova ili kvadratnom području. Vlasnici stanova će dobiti isplatu kredita pojedinačno. Kao instrument za osiguranje isplate, ugovor sa jednim od instrumenata je nužan (obrađen kroz kreditnu analizu zajma za implementaciju predloženih mjera za energetsku efikasnost), ovisno o sumi i tipu kredita.