Krediti od banaka i mikrokreditnih institucija

Postoji nekoliko mogućnosti za financiranje projekta energetske efikasnosti vaše zgrade. Možete uzeti kredit iz banke ili iz mikrokreditne institucije, u zavisnosti od uvjeta koje ove institucije traže.

UniCredit banka, kreditna linija EBRD-ja (Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj)

Ova kreditna linija je primjenjiva na velike kredite preko EBRD-ja za energetsku efikasnost. Odobrenje je nužno da se ispune uvjeti koji su navedeni dole.

Svrha kredita je podržati pravna lica dok sprovode projekte za energetsku efikasnost koji se tiču gradnje i industrije. Također podržavaju projekte za obnovljivu energiju.

Kriteriji prihvatljivosti za tri određena sektora se određuju koeficijentima uštede energije i emisija. Prema ovome, godišnji koeficijent uštede energije mora biti jednak ili veći od 30% u građevinskom sektoru, a u drugim slučajevima omjer uštede energije mora biti jednak 20% ili veći.

Asistencija za konzultacije iziskuje da se identificiraju prikladni projekti i da se pomogne u njihovoj pripremi kako bi se osiguralo da ispunjavaju postojeće uvjete. Asistencija nastavlja pružati proračune tehničke i financijske održivosti projekta. Nakon što konzultant za projekt provjeri da li su ciljevi EBRD kreditne linije određeni na temelju kojih se određuje plaćanje potpore, on isto priprema planove za racionalnu upotrebu energije i njenu provjeru za svaki pogodni projekt.

Krediti za financiranje obnovljive energije i projekata za energetsku efikasnost imaju period otplate od 10 godina sa početkom u trajanju od najduže jedne godine. Ti krediti maksimalno iznose 2.000.000 eura.

 

Krediti iz LOK mikrokreditnog fonda Sarajevo (LOK stambeni 1 i LOK stambeni 2)
LOK stambeni 1

Svrha stambenog kredita LOK 1 je pružanje usluga popravki, rekonstrukcija, adaptacija, renoviranja, nadogradnje i sl. usluga. Odnosi se na pojedince i nema restrikcija vezano za zanimanje korisnika.

Osnova za dobijanje ovog kredita je nekoliko kriterija koje klijent mora ispuniti. Njegov prihod u kućanstvu mora biti 300-2000 KM mjesečno a rata ne smje premašiti 50% ukupnog mjesečnog prihoda. LOK 1 kredit odnosi se na novčani iznos između 500 i 10000 KM.

Period za otplatu je 3-60 mjeseci s maksimalnim počekom u trajanju od šest mjeseci. Nominalna kamatna stopa je 1,90% mjesečno ili 22,80% godišnje s dodavanjem provizije za obradu kredita od 2% za odobreni iznos.

Metode za osiguranje kredita mogu uključiti oduzimanje od ličnog prihoda, garancije od pravnog lica, zalog na imovinu ili druge materijalne stvari, zaduženje sudužnika ili može odrediti pojedinca za garanciju koji pruža pečat za registrirane aktivnosti.

Iznosi kredita do 2000 KM iziskuju dvije mjenice dužnika i prethodno spomenute metode za osiguranje kredita.

Iznosi do 5000 KM iziskuju dvije mjenice dužnika i dvije metode za osiguranje kredita (da se izbjegne primjena učestalih metoda sigurnosti i zaloga na imovinu ili materijalne stvari ili njihovu dvojnu primjenu).

Iznosi iznad 5000 KM iziskuju dvije mjenice dužnika. Takođe za njih trebaju ili dvije metode za osiguranje kredita (izjava o prihodu za fizičko lice, garancija od pravnog lica i garancija od fizičkog lica) ili dvije mjenice dužnika i zalog na imovinu.

Treba spomenuti da, prema specifičnim okolnostima i procjeni kredibilnosti za kredit, odbor za kredit može u nekim slučajevima tražiti dodatne metode za osiguranje kredita ili pružiti kompenzaciju za prijevremenu otplatu.

 

LOK stambeni 2

LOK stambeni kredit 2 primjenjuje se na energetsku efikasnost u kućanstvu, rekonstrukciji i adaptaciji kuće za poboljšanje energetske efikasnosti. Odnosi se na pojedince i nema restrikcija za aktivnosti korisnika.

Da bi imao osnove da dobije ovaj kredit, klijent mora ispuniti nekoliko uvjeta. Njegov prihod u kućanstvu mora biti 300-2000 KM mjesečno i rata ne smije premašiti 50% ukupnog mjesečnog prihoda. Ovaj kredit se odnosi na novčani iznos između 500 i 10000 KM.

Period za otplatu je između 3 i 60 mjeseci sa maksimalnim počekom od šest mjeseci. Nominalna kamatna stopa je 1,70 mjesečno ili 22,40% godišnje s dodavanjem provizije za obradu kredita u iznosu od 2% od odobrenog iznosa kredita.

Metode za osiguranje kredita mogu uključivati oduzimanje od prihoda, garanciju od pravnog lica, polog na imovinu ili druge materijalne stvari, uključivanje sudužnika ili može namjestiti pojedinca za garanciju koji daje pečat za registrirane aktivnosti.

Za iznose do 2000 KM potrebne su dvije mjenice dužnika i prethodno spomenute metode osiguranja kredita.

Iznosi iznad 5000 KM iziskuju dvije mjenice dužnika. Takođe za njih trebaju ili dvije metode za osiguranje kredita (izjava o prihodu za fizičko lice, garancija od pravnog lica i garancija od fizičkog lica) ili dvije mjenice dužnika i zalog na imovinu.

Treba spomenuti da, prema specifičnim okolnostima i procjeni kredibilnosti za kredit, odbor za kredit može u nekim slučajevima tražiti dodatne metode za osiguranje kredita ili pružiti kompenzaciju za prijevremenu otplatu.

 

Za dodatne informacije o zajmima, kreditima i opcijama za financijsko upravljanje projekta za renoviranje, molimo da pogledate: Prezentacija dostupnih kredita ili upotrebe drugih fondova za investiranje.