Modeli financiranja kompanija za energetske usluge

Još jedno ključno područje pri razmatranju mogućnosti financiranja su razni oblici javno-privatnog partnerstva koji su relativno novi na Balkanu. Kompanije za energetske usluge (ESCO) su veoma zanimljiv model za kompanije koje se bave energetskim uslugama, a koji se pokazao kao vrlo vrijedan model.

Postoji nekoliko modela usluga koje pružaju kompanije za energetske usluge (eng. Energy Service Company – ESCO):

Puna usluga ESCO

ESCO kompanija dizajnira, financira i primjenjuje projekt. ESCO također provjerava uštedu i zajedno s korisnikom distribuira dogovoreni procent stvarne uštede energije za određeni vremenski period. Često se ovaj koncept naziva ”podjela uštede”.

Angažiranje drugih pravnih lica za izvođenje energetskih usluga 

ESCO preuzima upravljanje i održavanje opremom. Također prodaje konačni proizvod (npr. termalnu energiju, rasvjetu, paru itd) korisniku za dogovorenu cijenu. Troškove za nadogradnju opreme, popravki itd. snosi ESCO kompanija. Međutim, korisnik ostaje vlasnik opreme.

ESCO s financiranjem od treće strane

ESCO razvija i implementira projekt, ali ga ne financira iako može organizirati i voditi proces financiranja. ESCO garantira da će ušteda energije biti dovoljna da pokrije plaćanje duga. Ovaj ugovor se nekad zove ”zagarantirana ušteda”.

ESCO ugovor o varijabilnom trajanju 

Ovaj model je jako sličan punoj ESCO usluzi s iznimkom da trajanje ugovora može varirati ovisno o stvarnoj postignutoj uštedi. Ako je stvarna ušteda manja od očekivane, ugovor se može produžiti da se dopusti ESCO kompaniji da pokrije plaćanje.

Kredit za dobavljača opreme 

Dobavljač opreme shvaća da projekt ima učinkovitost i brine se da je ušteda energije konzistentna s onim što se očekivalo. Plaćanje se može realizirati na više načina. Također se može odrediti na osnovu fiksnog iznosa ili realizacijom tokom vremena (inače iz uštede energije, što se postiže korištenjem takve opreme). Vlasništvo nad opremom se odmah prenosi na korisnika.

Slično dobavljaču kredita, dobavljač prima fiksnu plaću iz izračunate uštede. U ovom slučaju dobavljač zadržava vlasništvo nad opremom sve dok se plaćanje u vezi s uštedom i drugim troškovima ne plati u potpunosti.

Tehnički konzultant s plaćanjem koje se temelji na učinkovitosti

ESCO vodi provjere i pomaže kod implementacije projekta. ESCO i korisnici su u skladu s troškom koji se temelji na učinkovitosti a koji može uključivati kazne za manje troškove uštede energije kao i bonuse za veće uštede.

Tehnički konzultant s fiksnom plaćom

ESCO sprovodi provjere, dizajn projekta i takođe pomaže korisniku da implementira projekt; ili jednostavno usmjerava korisnike na fiksni, unaprijed definirani iznos.