Povrat uloženih sredstava kroz buduće uštede

Kada odlučite da renovirate svoj dom, vi ulažete u renoviranje, a značajan dio ovog ulaganja će vam se vratiti u vidu ušteda u računima za energiju u budućnosti.

Investicija uključuje sve troškove koji se tiču implementacije predloženih mjera energetske efikasnosti, a koje su procijenjene na osnovu troškovnika. Investicije u mjere energetske efikasnosti najčešće uključuju dvije vrste mjera: postavljanje toplotne izolacije na fasadu zgrade, kao i toplotno izoliranje krova i njegov popravak.

Krajnji cilj energetski efikasne izgradnje je zaštita okoliša kroz sistematski pristup rekonstrukciji postojećih zgrada i dodavanju odgovarajuće toplotne izolacije novim zgradama. Ali ova obnavljanja neizbježno rezultiraju obimnim uštedama energije.

Godišnje uštede (KM/godina) predstavljaju rezultate investicije u mjerama energetske efikasnosti. Također, procijenjene uštede olakšavaju kućanstvima da se odluče na investiciju u mjere energetske efikasnosti, kako bi poboljšali energetsku efikasnost i smanjili energetske troškove. Period otplate je vrijeme koje je potrebno da se otplati investicija na osnovu jednakih godišnjih neto ušteda. Nakon tog vremena, investicija počinje „zarađivati“ novac, što je takođe bitan pokazatelj za kućanstva.

Osnovne preporuke za poboljšavanje energetske efikasnosti u zgradama uključuju implementaciju dugoročnih mjera energetske efikasnosti koje se odnose na toplotnu izolaciju. Izolacija se koristi da bi se umanjio protok topline kroz otvore i područja u ovojnici zgrade.

Izoliranjem sljedećih područja, može se postići najviši nivo energetske efikasnosti:

 

 • Vanjski zidovi (ovojnica zgrade), prozori i vrata – 30-40% energetske uštede energije
 • Krov ili plafon zadnjeg sprata – 15-25% energetske uštede
 • Plafon podruma – 10-20% energetske uštede
 • Toplotni mostovi (posebno na balkonima) – 10-20% energetske uštede
 • Otvori imeđu zidova i veznih zidova na krovu – 5-15% energetske uštede
 • Dihtunzi oko prozora i vrata – 5-10% energetske uštede

Da bi tačnije procijenili koliko novca i energije možete uštedjeti, molim vas da koristite aplikaciju za izračun koja je dostupna na našoj internet stranici. Također možete pronaći više informacija o utjecajima određenih intervencija energetske efikasnosti u sljedećoj analizi slučaja.

 

Intervencije energetske uštede i plan otplate kredita: Stambena zgrada u Tuzli

1. mjera – Izoliranje vanjskog zida

Trenutno stanje:

 • Vanjski zidovi napravljeni od pune cigle, pokriveni žbukom bez toplotne izolacije

Predložena mjera:

 • Dodavanje izolacije od 10 cm debelog EPS-a (ekspandirani polistiren – stiropor) na sve vanjske zidove

Proračun uštede

 • 94 kwh/m² svake godine
 • 65804 kwh/a

Koeficijent toplotnog prijenosa W/m2K koristi se za mjerenje kvalitete toplotne izolacije.

2. mjera – Izoliranje plafona ispod negrijanog potkrovlja

Trenutno stanje:

 • Plafon ispod negrijanog potkrovlja napravljen je od 12 cm debelog armiranog betona, 4.5 cm cementne žbuke, 2 cm staklene vune i 1 cm debelog sloja žbuke
 • Ravni prohodni krov napravljen od 15 cm debelog armiranog betona, 17 cm debelog perlitnog betona, 2 cm vodootpornog materijala, 3 cm debele cementne žbuke i 6 cm debelog sloja šljunka
 • Predložena mjera:
 • Dodavanje izolacije od 10 cm debele mineralne vune na pod negrijanog potkrovlja

Proračun uštede

 • 61 kWh/m² svake godine
 • 41 755 kWh/a
 1. mjera – Podna izolacija

Trenutno stanje:

 • Pod iznad negrijanog podruma napravljen od 12 cm debelog armiranog betona, 4.5 cm debele cementne žbuke i 3 cm debelog sloja žbuke
 • Pod ispod grijanog stana u prizemlju napravljen je od 16 cm debele betonske podloge, 15 cm debele kamene podloge, 5 cm debelog perlitnog betona, 1 cm vodootpornog materijala i 2 cm cementne žbuke
 • Zid u negrijanom podrumu napravljen je od 16 cm debelog armiranog betona, 15 cm debele kamene podloge, 5 cm debelog perlitnog betona i 5 cm vodootpornog materijala

Predložene mjere – dodavanje izolacije od 10 cm debelog EPS-a (ekspandiranog polistirena –stiropora):

 • na krov podruma ispod grijanih stanova
 • na pod grijanog stana u prizemlju

Proračun uštede:

 • 47 kWh/m² svake godine
 • 41 529 kWh/a

 Investicije i uštede

U tabelama ispod možete vidjeti novčane uštede u troškovima grijanja koje se postižu implementacijom samo jedne ili svih mjera. Uštede su izračunate na osnovu trenutnih cijena toplotne energije (šest mjeseci), što na kraju iznosi 1.74 KM/m², odnosno 0.076204 KM/kWh.

 

Nakon implementacije 1. mjere: Ukupna ušteda grijanja 5 910.09 KM

 

 • Ukupni troškovi grijanja u trenutnom stanju: 16 380.38 KM
 • Ukupni troškovi grijanja nakon implementiranja 1. mjere
 • 10 470.72 KM

Nakon implementiranja sve tri mjere: ukupna ušteda grijanja 14 338 KM

 • Ukupni troškovi u trenutnom stanju:
 • 16 380.38 KM
 • Ukupni troškovi grijanja nakon implementacije sve tri mjere:
 • 5 909.64 KM