Kako odabrati građevinsku kompaniju?

Prilikom ocjenjivanja građevinskih ponuda, važno je potražiti najbolju cijenu kao i odabrati građevinsku kompaniju koja će osigurati visoke stručne standarde.

Ako jedna kompanija predlaže potencijalni trošak renoviranja koji je daleko ispod očekivanog, trebalo bi ispitati pomno tu kompaniju. Zašto oni mogu raditi toliko jeftinije nego bilo ko drugi? Postoji li dobar razlog ili je moguće da imaju manje iskustva i ne mogu adekvatno procijeniti konačni trošak za svoje radove?

Jednako je važno ispitati predloženi radni raspored. Jesu li prijedlozi razumni? Nadglednik projekta bi trebao da Vam pomogne s procjenjivanjem rasporeda i utvrđivanjem da li su prijedlozi razumni.

Savjetuje se da se plati građevinskoj kompaniji u ratama nakon što su određene faze radova završene. Dakle, umjesto fiksnog datuma plaćanja, odredite da ono bude nakon što je određeni dio radova gotov.

Glavni kriteriji za odabir građevinske kompanije:
 • Regionalni certifikati
 • Iskustvo sa sličnim projektima
 • Vjerodostojnost preporuka
 • Budžet ili sposobnost da se radi unutar budžeta
 • Vremenska skala projekta
 • Lokalni prosječni troškovi za slično renoviranje

 

Kako odabrati građevinskog nadglednika? 

 Što se tiče posredovanja kompanije za nadgledanje radova, ovaj tip ugovora pripada direktnom tipu ugovora i može biti uručen direktno a da ne traje duže od jedne sedmice. Vrlo često ugovaratelj zapošljava jednog profesionalnog građevinskog inženjera ili arhitektu direktno za nadgledanje radova.

Prilikom biranja građevinskog nadglednika, udruga bi trebala razmotriti iskustvo istog u nadgledanju građevinskih radova. Važno je odabrati nekoga ko je dobro organiziran i ima dobru radnu etiku. Također mora biti upoznat sa osnovnom praksom u gradnji.

Nadglednik će biti odgovoran za nadgledanje kvalitete i dinamike radova građevinske kompanije. Zbog toga bi trebali znati prepoznati i spriječiti potencijalne probleme.

Najbolje je odlučiti o metodi za kontakt i raspored građevinskog nadglednika prije nego što zapravo počne izvršavati svoje funkcije.

Osnovni kriteriji za odabir građevinskog nadglednika: 
 • Iskustvo u nadgledanju sličnih građevinskih radova
 • Iskustvo u bavljenju s velikim računima
 • Dostupnost
 • Poznavanje lokalnih stanovnika i njihovih potreba
 • Odlična radna etika
 • Sposobnost da predvidi i identificira potencijalne probleme u izgradnji