Sastanci vlasnika i donošenje odluka

Svi etažni vlasnici bi trebali sudjelovati na sastancima na kojim udruge vlasnika ili upravitelji zgrada mogu podići nivo znanja i svijesti o energetskoj efikasnosti kroz obrazovanje, letke, najbolje prakse, životne primjere itd.

Na svojim sastancima, etažni vlasnici razmatraju i odlučuju o sljedećem: 

  • Izbor predsjednika/predstavnika udruge za njihov ulaz – svaki ulaz
  • Izbor svog ličnog predstavnika
  • Postavljanje članova odbora udruge
  • Nacrt plana investicije za održavanje zgrade
  • Usvajanje godišnjeg izvještaja o održavanju zgrade
  • Potpisivanje uzajamnih ugovora među vlasnicima uz primjenu takse za izvođenje administrativnih poslova
  • Zadaci vezani za upravljanje zgradom i druge odluke koje idu van okvira uobičajenog upravljanja zgradom
  • Rutinske procedure za održavanje zajedničkih prostora u zgradi

Sastanci se mogu održavati samo ako je više od 50% vlasnika stanova u zgradi prisutno. Odluke se mogu donijeti samo većinskim glasanjem prisutnih.

Predstavnik poziva na sastanak, i u slučaju da neki od vlasnika ne mogu prisustvovati, predstavnik ih posjećuje lično sa sažetkom sastanka i zapisnikom.

Odluke se smatraju važećim ako ih donesu svi etažni vlasnici koji posjeduju više od 50% iskoristivog prostora. 

Ako iz nekog razloga sastanak ne može biti sazvan uz nužni kvorum, predstavniku je dozvoljeno da dobije pojedinačni pristanak vlasnika stanova skupljanjem potpisa u oficijelnom obrascu za odluke. Odluke donesene na sastancima ili skupljeni potpisi smatraju se obvezujućim ugovorom za sve vlasnike stanova u zgradi i vrijedi u svim kantonima.

Sve odluke moraju biti donesene pismenim putem uključujući regularno upravljanje zgradom i hitne aktivnosti upravljanja.

Zapisnik mora čuvati i potpisati sekretar i predstavnik etažnih vlasnika. Zapisnik se vodi u skladu sa službenim obrascem ”zapisnik”, koji mora uključivati: vrijeme i mjesto sastanka, agendu i spisak sudionika.