Vlasništvo nad stanovima i upravljanje zgradom

Vlasnici imaju nedjeljivo zajedničko pravo vlasništva na zajedničkim prostorijama zgrade i nedjeljivo zajedničko pravo vlasništva na zemljištu ispod zgrade, kao i obaveze koje proizlaze iz njih.

Vlasništvo nad stanovima

Kućevlasnici su osobe koje pravno posjeduju stan, garažu ili poslovnu instituciju u stambenoj zgradi bez obzira na način kako je imovina stečena. Ona se može steći nasljedstvom, kupnjom, izuzećem od nacionalizacije i kupnjom na osnovu Zakona o prodaji stanova sa stanarskim pravima.

Ova vlasništva uključuju stanove kupljene na tržištu, kao i stanove koji nisu otkupljeni.

Vlasnici imaju nedjeljivo zajedničko pravo na vlasništvo zajedničkih prostora u zgradi i neraskidiva zajednička prava vlasništva zemlje ispod zgrade i obaveze koje iz toga proizlaze.

Svi vlasnici stanova su jasno uključeni u svakodnevne aktivnosti, kao što je održavanje zajedničkih prostorija i donošenje odluka. O svemu se raspravlja i dogovara na sastancima.

Upravljanje zgradom

Uzajamni odnosi, prava i obaveze etažnih vlasnika u stambenoj zgradi se reguliraju zajedničkim ugovorom.

Zajednički ugovor omogućava kompaniji za održavanje da izvršava aktivnosti u vezi s održavanjem komercijalnih i stambenih zgrada, bavi se troškovima financiranja za održavanje zajedničkih prostorija i rješava druge obaveze etažnih vlasnika.

Prema Zakonu o stvarnim pravima (,,Službene novine FBiH br: 66/13), ovaj zajednički ugovor mora biti u pismenom obliku, a potpisuju ga svi etažni vlasnici zgrade i potpisi moraju biti ovjereni kod notara ili drugog ovlaštenog lica.

Prava i obaveze regulirane zajedničkim ugovorom također se primjenjuju na one etažne vlasnike zgrade koji su odbili potpisati ugovor kojeg je napravila adekvatna većina na nivou udruge. Ugovor je važeći ako ga je potpisalo više od 50% etažnih vlasnika čiji vlasnički udio predstavlja više od 50% vrijednosti svih pojedinačnih dijelova zgrade i ako je područje njihovih posebnih dijelova zgrade više od 50% od ukupnog područja zgrade.

Zakon o održavanju zajedničkih prostorija u Kantonu Sarajevo navodi da ako odluku donesu vlasnici stana koji posjeduju više od 66,7% ukupnog iskoristivog područja zgrade, onda mora biti donesena za sve vlasnike stanova u zgradi. Međutim, ovo posebno pravilo se ne spominje u nikakvim zakonima u Tuzlanskom kantonu.

Zajedničkim ugovorom se također definišu obaveze za upravljanje i održavanje zajedničkih prostorija u zgradi i organiziranje sastanaka za udruge.

Vlasnici su zakonski dužni sudjelovati u upravljanju imovinom. Najvažnija pitanja u vezi zajedničkih prostora se mogu postaviti i riješiti na sastancima.