Ovaj dio naše stranice opisuje najčešće intervencije za energetsku efikasnost a koje bitno mogu unaprijediti energetsku učinkovitost Vaše zgrade. Implementiranjem jedne ili više ovih mjera moći ćete postići bitno nižu potrošnju energije i smanjiti troškove grijanja dok ćete povećati osjećaj komfora u svojoj zgradi.

Saznajte i odlučite koji vid intervencije je najprikladniji za Vašu zgradu i proučite više kako Vama i komšijama mogu pomoći da unaprijedite komfor u svom domu.

Prilikom odabira najprikladnije energetske efikasnosti za zgradu, preporučuje se da se ne razmišlja o pojedinačnim intervencijama odvojeno. Profesionalci za renoviranje često predlažu kombiniranje nekoliko intervencija koje imaju najveći efekat na termalne karakteristike Vaše određene stambene zgrade, ovisno o njenom stanju, starosti i tipu gradnje. Naravno, najvažnije je da potencijalna štednja premaši troškove renoviranja.

Naprimjer, kad se ušteda energije kod mijenjanja prozora kombinira sa izolacijom vanjskih zidova i poda, krajnji efekat renoviranja na vaše račune za energiju će biti puno veći. Štoviše, utjecaj tih kombiniranih mjera također uključuje duži životni vijek zgrade, manje popravki, bolji termalni komfor i estetsku sliku zgrade, čime će Vaš životni prostor biti puno privlačniji.

Provjera računa za energiju je presudan korak u planiranju intervencija za štednju energije. Informacije o tome će služiti kao temelj za procjenu troška za predloženo renoviranje, tenderske procedure i cijenu za radove koje će Vam dati građevinske firme.

Nađite dole sve dostupne opcije tipa intervencija na Vašoj zgradi, koliko ćete uštedjeti energije i kako odabrati onu pravu: