Energetski pregled

Mjerenje najvažnijih parametara kao što su unutarnje temperature, protok zraka, kapacitet i slično treba provesti kako za pojednostavljeni tako i za detaljni energetski pregled.

Šta je energetski pregled?

Kad se ustanovi da je potencijal za energetsku efikasnost Vaše zgrade prihvatljiv nakon početnog pregleda zgrade, proces renoviranja se može nastaviti energetskim pregledom, bilo pojednostavljenim ili detaljnim.

Mjerenja najvažnijih parametara kao što su unutrašnja temperatura, ventilacija, kapacitet itd. bi trebala da se izvrše kako za pojednostavljeni tako i za detaljni energetski pregled.

Izvještaj o energetskom pregledu će biti konačni rezultat za pojednostavljeni i detaljni pregled. On uključuje sljedeće pojedinosti:

 • Potencijal za energetsku efikasnost (mjere, investicije, uštedu i profit)
 • Opis stanja zgrade
 • Detaljnu deskripciju svake mjere
 • Beneficije za okoliš
 • Vremenski raspored za implementaciju
 • Financiranje
 • Kriterije za garanciju energije
 • Izvođenje i održavanje (uključujući obuku kadra)
 • Nadzor nad energijom

Izvještaj o energetskom pregledu je glavni dokument za vlasnike zgrada, revizora energije i podizvođače onda kad se projekt treba sprovesti u djelo.

Pojednostavljeni energetski pregled može imati tačnost od ± 10 – 15 % i može se napraviti za nižu cijenu nego detaljni pregled.

Detaljni energetski pregled je obimniji i uključuje garanciju za istu. Tačnost za detaljni pregled može iznositi ± 5 – 10 %. Da bi se postigla velika tačnost detaljnog energetskog pregleda, nužni su proračuni energije i ekonomski proračuni. Općenito govoreći, više vremena je potrebno da se pripreme ulazni podaci kako bi se dobili nužni, precizni proračuni.

U poređenju sa pojednostavljenim energetskim pregledom, proces detaljnog pregleda sa garancijom iziskuje više:

 • Detaljna provjera
 • Mjerenja
 • Detaljni opis trenutnog stanja zgrade
 • Detaljne proračune energije
 • Detaljne ekonomske proračune
 • Detaljni izvještaj o energetskom pregledu

 

Šta zapravo radi revizor energije?

Revizor energije bi trebao poznavati konstrukciju zgrade, mehaničke i električne sisteme i mjerenje različitih parametara. Tehnički podaci, standardi, rješenja, kapaciteti i operativni uvjeti te procedure održavanja bi trebalo provjeriti za sve sisteme tokom provjere. Da bi se osigurala dobra kvaliteta obračuna energije, revizoru može trebati tim koji uključuje druge eksperte kako bi pokrio sva polja.

Ako zahtijevate garanciju za potrošnju energije nakon implementacije mjera energetske efikasnosti, revizor za energiju će biti glavni za cijeli projekt (Ugovor o učinkovitosti energije), uključujući implementaciju sistema operativnosti i održavanja, sistem nadgledanja energije te obučavanje radnog osoblja.

Šta se dešava tokom energetskog pregleda?

 

Nakon potpisivanja ugovora za izvršavanje provjere energije, sam proces se može izvršiti sljedećim glavnim aktivnostima:

 • Pripreme
 • Provjera
 • Opis postojeće situacije i ustanovljenih mjera
 • Energijski proračuni
 • Ekonomski proračuni
 • Priprema izvještaja o energetskom pregledu
 • Prezentacija
 1. Pripreme

Osnovne informacije o Vašoj zgradi su već prikupljene tokom identifikacije projekta i analize. Navedene su u izvještaju o analizi, listi provjere, nacrtima i tehničkim opisima. Dodatna provjera je u pravilu nužna kako bi se pružili precizniji podaci i informacije.

U ovoj fazi revizor će zakazati sastanak za pregled zgrade i pobrinuti se da ima dovoljno vremena za registraciju i poslove mjerenja. Potrebno je da jedan ili više predstavnika vlasnika zgrade bude dostupan tokom pregleda, po mogućnosti radni kadar. Oni bi trebali osigurati pristup svim instalacijama i pružiti potrebne dodatne informacije i pomoć.

 1. Pregledavanje

Ovo je vjerovatno najvažniji dio provjere energije. Dosta informacija je već ušlo u listu za pregled tokom istraživanja, ali dodatno pregledavanje omogućuje da se dobiju detaljnije i preciznije informacije, uključujući izmjerene vrijednosti.

Najočiglednije mjere za energetsku efikasnost u stambenoj zgradi su već identificirane. Tokom ovog pregleda, dodatne mjere se mogu pronaći i uključiti u listu za pregled. U ovoj fazi je veoma važno procijeniti praktične mogućnosti i posljedice implementacije svake mjere. Ovim se potvrđuje da se mjere mogu realizirati i da je investicija opravdana.

Tokom pregleda je važno razmotriti sve moguće mjere za:

 • Ovojnicu zgrade
 • Sistem grijanja
 • Sistem ventilacije
 • Sistem domaće vruće vode
 • Ventilatore i crpke
 • Sistem rasvjete
 • Hlađenje
 • Radnu rutinu i održavanje
 • Korisnički uzorak
 1. Opis stanja zgrade 

Da bi se dokumentirala postojeća situacija i uvjeti za sve prijedloge i proračune u izvještaju o pregledu energije, mora se pripremiti detaljan opis stanja zgrade za sljedeće dijelove:

 • Opšte uvjete
 • Ovojnicu zgrade
 • Sistem grijanja
 • Sistem ventilacije
 • Sistem domaće vruće vode
 • Ventilatore i crpke
 • Sistem rasvjete
 • Različitu opremu
 • Sistem hlađenja
 • Vanjski dio
 1. Proračuni energije

Što se tiče pregledavanja, trebalo bi izvršiti dva glavna proračuna energije:

 • Trenutna situacija (realna)
 • Ušteda energije od energetske efikasnosti i mjera za renoviranje

Zbrajanjem prilikom štednje kod energetske efikasnosti i mjera za renoviranje, potrošnja energije se može odrediti nakon implementacije mjera. Međutim, na osnovu prikupljenih informacija iz dodatnog razgledavanja, neke od vrijednosti za ”realno” i ”mjere” mogu biti različite.

 1. Ekonomski proračuni 

Ekonomski proračuni uključuju tri glavna elementa:

 • Neto ušteda (KM godišnje)
 • Investicije (KM)
 • Profitabilnost (isplativost i NPVQ)

Kako bi se napravili precizniji proračuni dobiti, trebalo bi izračunati vrijednost isplate, neto sadašnju vrijednost (NPV) i/ili internu stopu povrata. Ti proračuni se mogu napraviti kad se priprema plan poslovanja.

Važno je koristiti pravu cijenu za energiju (koja odgovara relevantnom prijenosniku energije) kad se računa novčana ušteda za svaku mjeru (tj. ako mjera dovodi do štednje energije koju isporučuje centralni sistem grijanja, trenutna tarifa centralnog grijanje bi trebala da se koristi za izračunavanje novčane uštede).

Tokom obračunavanja energije, troškovi investiranja bi trebali da se temelje da detaljnim proračunima; nekad može biti potrebno dobiti posebne ponude od dobavljača ili kontraktora. Uvjerite se da su uključeni svi troškovi koji su u vezi s mjerama, kao što su: menadžment projekta, dizajn, instalacija, kontrola i testiranje, takse itd, a ne samo troškovi za opremu i dijelove.

Ukupne investicije za svaku mjeru se prenose u tabelu potencijala energetske efikasnosti i onda se izračunava isplativost i količnik neto sadašnje vrijednosti (NPVQ).

 1. Izvještaj o energetskom pregledu

Lista predloženih mjera za energetsku efikasnost bi trebala biti prikazana u izvještaju o pregledu energije. Detaljan opis trenutne situacije, predložene mjere i troškovi investiranja će biti dati za svaki od njih.

Na temelju proračuna energije i ekonomskih proračuna, mjere se mogu rangirati prema NPVQ. Usto, mjere za energetsku efikasnost bi se mogle odvojiti od mjera za renoviranje zbog bolje jasnoće.

Dodatni ekonomski proračuni bi se mogli uraditi da se procijene posljedice mogućih promjena kod kamatne stope, relativnog porasta cijena energije, tarifa itd. Na temelju energetskog pregleda se može kompletirati energetski budžet.

 

Koji je sljedeći korak nakon pregleda energije?

Nakon što je gotov pregled energije i predstavljen izvještaj o njemu, sljedeći korak je ili razviti poslovni plan (ako je nužno financiranje izvana) ili započeti fazu implementacije.