Instalacija novih prozora

Ako su vaši prozori stari i u lošem stanju, gubite oko 20% energije za grijanje svaki dan kroz curenja i praznine oko prozorskih okvira. To utječe ne samo na vaš račun za energiju, nego i na ugodnost življenja.

Ako su Vaši prozori stari i u lošem stanju, gubite približno 20% energije za grijanje svakodnevno kroz pukotine i rupe oko okvira. Ovo se odražava ne samo na račun za struju već i na komfor življenja. Zbog neugodne promaje može Vam biti hladno cijelo vrijeme, čak i kad je grijanje na maksimumu a zrak zapravo zagrijan.

Prilikom pravljenja energetski efikasne stambene zgrade, postoje dva glavna područja na koja se treba fokusirati: termalna izolacija vanjskih zidova i instalacija energetski efikasnih prozora.

Sljedeća tabela prikazuje neke osnovne troškove za potrošnju energije na prozore: 

Tip prozora Uw Ekvivalent u litre/m2 kWh/m2
Jako star prozor sa jednom glazurom 4,6 50 465
Star prozor sa jednom glazurom 3,3 40 372
Star drveni prozor s dvostrukom glazurom 2,8 30 279
Prozor PVC sa 3 CHAMBERS i 2 IZO glazure 1,9 20 186
Prozor ABS PVC sa 5 ili 6 CHAMBERS i 2 glazure IZO LOWE 1,2 13 120,9
Prozor ABS PVC sa 6 CHAMBERS Thermo + 3 glazure IZO LOWE 0,7 7 65,1

 

Instaliranje novih prozora će bitno poboljšati kućnu termalnu izolaciju, izolaciju vlage i buke i još možete dugoročno nadoknaditi 60 do 90% troška gledano dugoročno.

Važno je za udrugu vlasnika da prvo nauči pravilno zamijeniti stare prozore i skine ih bez da ošteti zidove i fasade. Time će proces renoviranja biti financijski i tehnički manje zahtjevan.

Troškovi za različite tipove novih prozora su prikazani u tabeli dole.

Troškovi zamjene prozora 

Tip prozora  Trošak (KM/m2)
Novi drveni prozor s duplom glazurom 200
Prozor PVC s 3 CHAMBERS i 2 IZO glazure 200
Prozor ABS PVC s 5 ili 6 CHAMBERS i 2 glazure IZO LOWE 230
Prozor ABS PVC sa 6 CHAMBERS Termo + 3 glazure IZO LOWE 280

 

Gospodin Mirosad K, stanar zgrade Curkovica 8 iz Zenice: 

,, Nakon što je zgrada izolirana termalnom izolacijom a oluci i prozori zamijenjeni, zgrada je bitno poboljšala svoju potrošnju struje. Stanari su dobili dvostruko”.

Više o ovome možete pročitati u dijelu PRIČE.