Popravak krova

Kada je u pitanju naknadno opremanje stambene zgrade, veliki potencijal za uštedu novca i energije leži u popravci i renoviranju krova.

Značajna količina toplotne energije (više od 20%) se izgubi tokom hladnijih mjeseci preko krova.

roof 1Gubitak toplote:

Krov: 22%

Prozori (ventilacija):  13%

Prizemlje:  15%

Vanjski zidovi:  30%

Prozori:  20%

Postoje dva glavna tipa potencijalnih intervencija za krov. Najjednostavnija intervencija za ravan krov je ravan krov prekriven šljunkom. Iznad materijala s termalnom izolacijom se postavi sloj geotekstila i sloj šljunka. Košta oko 50-60 KM/m2 i s obzirom da toplota prirodno ide gore prema višim spratovima može biti vrlo bitna intervencija takođe.

Druga mjera je instalacija slojeva izolacije ispod krova. U tom slučaju troškovi su slični onima za zidove po kvadratnom metru.

Primjer intervencije: Stambena zgrada u Živinicama 

Mjera: Popravak običnog krova i hidroizolacija 

Zgrada ima ravan krov na kojem se ne može hodati s lošom termalnom izolacijom, koja propušta u nekim dijelovima. Instalirano je 5 cm tervol mineralne vune kao termalna izolacija, ali vlaži i ne funkcionira kako bi trebalo. Dvije varijante se smatraju dijelom popravke ravnog krova i hidroizolacije:

  • varijanta 1 – popravak zadnjeg hidroizolacijskog sloja sa ”crnom” izolacijom i
  • varijanta 2 – termalna zaštita i popravak zadnjeg hidroizolacijskog sloja sa PVC izolacijom.

Nakon konsultacija udruge vlasnika i sastanka sa stanarima, odlučeno je da se odabere prva verzija i zato će se uložiti određena svota za pravljenje termalne zaštite i popravke zadnjeg hidroizolacijskog sloja. Popravak zadnjeg hidroizolacijskog sloja se može smatrati kao popratna obaveza jer mora biti postavljen nakon što je završena termalna izolacija.

Izračun uštede:

Ušteda električne energije: 20,80 kWh/m²a

F 2.570,61 m2 =  53.468,69    kWh/a

f 0,04   KM/kWh = 2.138,75    KM/a

Investicija: 6.853,78  KM

Neto ušteda: 2.138,75 KM godišnje

Vrijeme povrata: 3,2 godine

 

 

,,Osjećam se kao da sanjam sad kad je gotov krov. Bilo je i vrijeme i osjećaj je nevjerovatan”.Milenko LukIĆ, BanoviĆi

Više možete pročitati u dijelu PRIČE.