Stavljanje pojedinačnih brojila za potrošnju

U mnogim zgradama, potrošnja energije je mnogo veća nego što je potrebno za održavanje željene razine udobnosti. Takve zgrade imaju velike potencijale za uštedu energije. Stoga, jedna od predloženih mjera energetske efikasnosti je postavljanje pojedinačnih brojila za potrošnju.

Inače u zgradama bez pojedinačnih brojila za potrošnju postoji podstanica za grijanje sa mjeračem koji mjeri potrošnju električne energije za grijanje u cijeloj zgradi. Stanari u takvim zgradama imaju vrlo slabu kontrolu za nadgledanje svoje pojedinačne potrošnje.   

U praksi se često desi da se, nakon implementiranja mjera za energetsku efikasnost, potrošnja električne energije smanji na očekivani nivo kako se to izračuna provjerom električne energije i ostaje nepromijenjena na ovom nivou neko vrijeme. Međutim, iskustvo iz nekoliko završenih projekata pokazuje da potrošnja počne opet rasti nakon nekoliko godina. Pet godina nakon implementacije mjera, potrošnja se u nekim zgradama vrati na nivo na kojem je bila prije implementacije mjera za energetsku efikasnost. Kako bi se izbjeglo nešto takvo, potrebno je mudro i konzistentno upravljati električnom energijom.

Pokazalo se da je nadgledanje potrošnje radi upravljanja električnom energijom jako koristan program – ne samo nakon implementacije mjera za energetsku efikasnost, već i kroz život zgrade.

Iskustvo pokazuje da samo nadgledanjem potrošnje mogu biti postignute uštede od 5 do 15% ako se reagira odmah nakon što se uoči bilo kakva devijacija.

Međutim, kako biste pravilno nadgledali i izračunali svoju pojedinačnu potrošnju električne energije i kontrolirali količinu energije za grijanje koju Vaše pojedinačno kućanstvo koristi, presudno je instalirati pojedinačna brojila za potrošnju.

Nadalje, odredbe člana 35, stava 1 Zakona o zaštiti potrošača u BiH (,,Službene novine BiH br: 25/6”) navodi da bi prodaja električne energije (struja, grijanje, plin itd) i vode potrošačima trebala biti izračunata na osnovu realne potrošnje i očitavanja na brojilu. Stav 2 istog člana određuje da ako prodaja nije izračunata na osnovu realnog očitavanja na brojilu i na zahtjev potrošača, opskrbljivač mora opskrbiti potrošača besplatno za usluge za električnu energiju navedene u stavu 1 istog članka i instalirati brojila o trošku opskrbljivača.

Primjer intervencije: Stambena zgrada u Tuzli 

Mjera: Postavljanje pojedinačnih brojila za potrošnju 

Dodavanje brojila za potrošnju za svaki stan bi pokazalo precizno potrošnju električne energije za svako kućanstvo. U praksi, uvođenje ovih mjera je dovelo do uštede za 10% od trenutne potrošnje električne energije.

Cijena brojila za potrošnju je 700 KM po stanu.

Izračun uštede:

Ukupna potrošnja električne energije za cijelu zgradu u 2012. je: 216270 kWh

Potrošnja električne energije po stanu veličine 33m2 : 4548,70 kWh

Potrošnja električne energije po stanu veličine 39m2: 5375,74 kWh

Cijena za grijanje: 0,076204 KM/kWh

Godišnja ušteda:

Godišnja ušteda za stan veličine 33m2: 4548,70 x 0,10 x 0,076204 =34,66 KM

Godišnja ušteda za stan veličine 39m2: 5375,74 x 0,10 x 0,076204 =40,97 KM

Minimalni period:

Minimalni period za isplativost za stan veličine 33m2 je 20,20 godina

Minimalni period za isplativost za stan veličine 39m2 je 17,09 years