Konferencija “Jump-Start REE”

REZERVIŠITE DATUM U VAŠEM KALENDARU

Konferencija “Jump-Start REE”: Modeli finansiranja energijske efikasnosti stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

2. novembar 2017. godine, Hotel Bristol, Sarajevo
Organizatori: ENOVA i Habitat for Humanity International
Podržao: USAID

 

Pozivamo Vas na konferenciju Jump-Start REE: Modeli finansiranja za postizanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini koja će biti održana u okviru projekta Energijska efikasnost u objektima kolektivnog stanovanja domaćinstava sa niskim primanjima, 2. novembra 2017. godine, u Hotelu Bristol u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Projekat su podržali USAID (United States Agency for International Development), kompanija ENOVA i organizacija Habitat for Humanity International.

Na konferenciji će biti govora o uspješnim modelima implementiranim na lokalnom i regionalnom nivou, finansijskim mehanizmima i dostupnim proizvodima, kao i izazovima u implementaciji mjera energijske efikasnosti u cijeloj zemlji. U radu konferencije  će učestovovati ključni akteri iz sektora energijske efikasnosti, uključujući predstavnike vladinih, javnih i nevladinih organizacija, te etažnih vlasnika i finansijskih institucija.

Program konferencije će uključivati sesije o  finansiranju održive energijske efikasnosti, praktičnim iskustvima i bankabilnosti (isplativosti) projekata, te efikasnim mehanizmima finansiranja.

Molimo Vas da rezervišete ovaj datum u Vašem kalendaru, kako bismo Vam u narednom periodu dostavili cjelovit program konferencije.

USAID je vodeća američka vladina agencija koja radi na suzbijanju ekstremnog siromaštva u svijetu i omogućava demokratskim društvima da ostvare svoje potencijale.  Putem USAID-a američki narod pomaže najsiromašnijim i najranjivijim diljem svijeta. Misija USAID-a ističe dva komplementarna i međusobno povezana cilja: okončanje ekstremnog siromaštva i promociju razvoja demokratskih društava koja mogu ostvariti svoje potencijale. www.usaid.gov

Cilj projekta Energijska efikasnost u objektima kolektivnog stanovanja za domaćinstva sa niskim primanjima (REELIH) koji podržavaju Habitat for Humanity International i USAID-a je unapređenje životnog standarda u objektima kolektivnog stanovanja u Euroaziji. Projekat je fokusiran na razvoj regionalnih resursa i mreža sa ciljem smanjenja uticaja rasta cijena energije na stambeni sektor. REELIH projekat zagovara uključivanje svih interesnih strana koji promoviraju, kreiraju, finansiraju i direktno implementiraju projekte energijske efikasnosti. Više na stranicama: https://topaodom.ba/ i https://getwarmhomes.org/ .

ENOVA je multidisciplinarna konsultantska kompanija sa više od 15 godina iskustva u sektorima energije, okoliša, socijalnog i ekonomskog razvoja. Kompanija razvija i implementira projekte državnog i regionalnog značaja s ciljem doprinosa održivom razvoju u Jugoistočnoj Evropi.  www.enova.ba