Kako pronaći finansiranje za renovaciju 2015.

“Sarađivali smo i ranije, ali sada još više. Pomogli smo jedno drugom sa zahtjevom, prikupljanjem dokumenata i svim drugim. Svi smo zajedno radili.”

Ahmet Begović, Banovići

KAKO BISTE VIDJELI KOMPLETNU RENOVACIJU ZGRADA, IDITE NA SREDINU SLIKE. 

Donošenje važne odluke

Sve je počelo 2014. godine, kada je Habitat for Humanity došao u Banoviće, mali rudarski grad na sjeveru zemlje, u kojem živi 23.000 ljudi, sa ciljem održavanja niza radionica na temu energetske efikasnosti.

Stanari dvospratne stambene zgrade u Banovićima su se suočavali sa pogoršanjem stanja njihove zgrade već duže od pedeset godina. Prozori su bili razbijeni, fasada se raspadala, a krov je curio. Nikada nisu vršene popravke na njihovoj zgradi, osim nužnih popravki u unutrašnjosti zgrade, koje su izvršavali sami stanari.

Inspirisani seminarima i uz pomoć Esada Smajlovića, menadžera za energetsku efikasnosti, dvojica penzionera Meho Mehinović and Ahmet Begović, kao i 65-godišnji Milenko Lukić, odlučili su riješiti probleme sa svojom zgradom.

Nakon dobijanja savjeta od kompanije Enova koja se bavi energetskim pregledima, Meho, Ahmet i Milenko su saznali da je najbolji način za poboljšanje stanja zgrade i ostvarivanja koristi od ušteda po osnovu energetske efikasnosti je postavljanje izolacije i zamjena krova.

Ono što je svu trojicu iznenadilo je da su se svi stanari složili sa renovacijama, čak i 88-godišnja Katica Kordić, najstarija stanarka u zgradi koja je tu živjela od 1963. godine.

Pronalaženje finansiranja

Komšije su napokon mogli priuštiti renoviranje, jer su skoro pola troškova finansirale lokalne vlasti. 18% potrebnog iznosa su dobili od kantona, a 38% od općine. Uspjeli su iskoristiti i naknade za zaštitu okoliša koje su im pružile energetske kompanije koje djeluju ovdje.

Međutim, još uvijek im je bilo teško pronaći ostatak novca. Jedan od izazova je bio pronaći banku koja bi im odobrila kredit, s obzirom na njihove godine, jer je najmlađi stanar imao 65, a najstariji 88 godina.

Ovaj izazov ih je sve približio jedni drugim, te su napokon uspjeli dobiti lični kredit iz banke na način da su svi bili žiranti jedno drugom.

“Sarađivali smo i ranije, ali sada još više. Pomogli smo jedno drugom sa zahtjevom, prikupljanjem dokumenata i svim drugim. Svi smo zajedno radili.”Ahmet BegoviĆ

Kada su upitali Katicu zašto je pristala na kredit koji možda neće moći otplatiti zbog svojih godina, odgovorila je da je njen pokojni muž rekao da je tako tvrdoglava da će vjerovatno živjeti sto godina! Također je rekla da ima pažljivog sina u inostranstvu, ali da najviše od svega nije željela razočarati svoje komšije.

Renoviranje

Građevinski radovi su započeli u aprilu 2015., a Meho, Ahmet i Milenko su ih uzbuđeno pratili. Posmatrajući napredak radova, Meho Mehinović je ponosno rekao:

“Nisam nikad vjerovao da će naša zgrada na kraju izgledati ovako.”

Po završetku rekonstrukcije, željeli smo znati da li je sve onako kako je on zamislio. “Ne”, rekao je. “Hiljadu puta je bolje, hiljadu puta…”